Thông tin sản phẩm: Bản lề dài T-K 90 độ

Bản lề dài T-K 90 độ
Bản lề dài T-K 90 độ

- Mã sản phẩm: BL-05

Mô tả sản phẩm

Bản lề dài T-K 90 độ
inox 304 bóng vát cạnh