Thông tin sản phẩm: Bản lề K-K 135 độ

Bản lề K-K 135 độ
Bản lề K-K 135 độ

- Mã sản phẩm: BL-03

Mô tả sản phẩm

Bản lề K-K 135 độ
inox 304 bóng vát cạnh