Thông tin sản phẩm: Bản lề K-K 180 độ bầu

Bản lề K-K 180 độ bầu
Bản lề K-K 180 độ bầu

- Mã sản phẩm: BL-09

Mô tả sản phẩm

Bản lề K-K 180 độ bầu
inox 304 vát cạnh bầu