Thông tin sản phẩm: Bản lề K-K 180 độ

Bản lề K-K 180 độ
Bản lề K-K 180 độ

- Mã sản phẩm: BL-04

Mô tả sản phẩm

Bản lề K-K 180 độ
inox 304 bóng vát cạnh