Thông tin sản phẩm: Bản lề K-K 90 độ

Bản lề K-K 90 độ
Bản lề K-K 90 độ

- Mã sản phẩm: BL-02

Mô tả sản phẩm

Bản lề K-K 90 độ
inox 304 bóng vát cạnh