Thông tin sản phẩm: Bản lề sàn Newstar 533

Bản lề sàn Newstar 533
Bản lề sàn Newstar 533

- Mã sản phẩm: BLS-01

Mô tả sản phẩm

Newstar 533 ( 150kg)