Thông tin sản phẩm: Bản lề T-K 90 -độ

Bản lề T-K 90 -độ
Bản lề T-K 90 -độ

- Mã sản phẩm: BL-08

Mô tả sản phẩm

Bản lề T-K 90 độ
inox 304 vát cạnh bầu.