Thông tin sản phẩm: Bản lề T-K 90 độ

Bản lề T-K 90 độ
Bản lề T-K 90 độ

- Mã sản phẩm: BL-01

Mô tả sản phẩm

Bản lề T-K 90 độ
inox 304 bóng