Thông tin sản phẩm: Bộ bánh xe chạy trên ray nhôm

Bộ bánh xe chạy trên ray nhôm
Bộ bánh xe chạy trên ray nhôm

- Mã sản phẩm: BBXCT-01

Mô tả sản phẩm

Bộ bánh xe chạy trên ray nhôm
inox 304 – 201