Thông tin sản phẩm: Chén tường phi 19

Chén tường phi 19
Chén tường phi 19

- Mã sản phẩm: PKPT-02

Mô tả sản phẩm

Chén tường phi 19
inox 304