Thông tin sản phẩm: Chống rung phi 19

Chống rung phi 19
Chống rung phi 19

- Mã sản phẩm: PKPT-03

Mô tả sản phẩm

Chống rung phi 19
inox 304