Thông tin sản phẩm: Co chết 135 độ phi 19

Co chết 135 độ phi 19
Co chết 135 độ phi 19

- Mã sản phẩm: PKPT-06

Mô tả sản phẩm

Co chết 135 độ phi 19
inox 304