Thông tin sản phẩm: Co chết T phi 19

Co chết T phi 19
Co chết T phi 19

- Mã sản phẩm: PKPT-07

Mô tả sản phẩm

Co chết T phi 19
inox 304