Thông tin sản phẩm: Đế mo J đầu bằng

Đế mo J đầu bằng
Đế mo J đầu bằng

- Mã sản phẩm: DM-05

Mô tả sản phẩm

Đế mo J đầu bằng
inox 304