Thông tin sản phẩm: Đế mo J đầu nhọn

Đế mo J đầu nhọn
Đế mo J đầu nhọn

- Mã sản phẩm: DM-04

Mô tả sản phẩm

Đế mo J đầu nhọn
inox 304