Thông tin sản phẩm: Đế mo K đầu bằng

Đế mo K đầu bằng
Đế mo K đầu bằng

- Mã sản phẩm: DM-02

Mô tả sản phẩm

Đế mo K đầu bằng
inox 304