Thông tin sản phẩm: Đế mo K đầu nhọn

Đế mo K đầu nhọn
Đế mo K đầu nhọn

- Mã sản phẩm: DM-01

Mô tả sản phẩm

Đế mo K đầu nhọn
inox 304