Thông tin sản phẩm: Hình ảnh phòng tắm

Hình ảnh phòng tắm
Hình ảnh phòng tắm

- Mã sản phẩm: BL-10

Mô tả sản phẩm

Hình ảnh phòng tắm
bản lề inox 304