Thông tin sản phẩm: Hình ảnh phụ kiện

Hình ảnh phụ kiện
Hình ảnh phụ kiện

- Mã sản phẩm: BL-11

Mô tả sản phẩm

Hình ảnh phụ kiện
inox 304