Thông tin sản phẩm: Keo dán đa năng Construction adhesive

Keo dán đa năng Construction adhesive
Keo dán đa năng Construction adhesive

- Mã sản phẩm: K-06

Mô tả sản phẩm