Thông tin sản phẩm: Keo dán đa năng Shoe adhesive

Keo dán đa năng Shoe adhesive
Keo dán đa năng Shoe adhesive

- Mã sản phẩm: K-05

Mô tả sản phẩm

Shoe adhesive

Sử dụng được hầu hết cho các loại giày, dép