Thông tin sản phẩm: Keo dán đa năng x’traseal CA-288

Keo dán đa năng x’traseal CA-288
Keo dán đa năng x’traseal CA-288

- Mã sản phẩm: K-04

Mô tả sản phẩm

x’traseal CA-288 Keo dán gỗ & TTNT đa năng.

Nó được dùng để dán / gắn / ghép / liên kết :

Gỗ Cao su
Formica Thảm PVC
Kim loại Giấy
Xốp Kính
Vải Da