Thông tin sản phẩm: Keo dán đa năng x’traseal SN-501

Keo dán đa năng x’traseal  SN-501
Keo dán đa năng x’traseal SN-501

- Mã sản phẩm: K-02

Mô tả sản phẩm

x’traseal CA-288 Keo dán gỗ & TTNT đa năng.

Nó được dùng để dán / gắn / ghép / liên kết :

Gỗ / Cao su / Formica / Thảm PVC / Kim loại / Giấy / Xốp / Kính / Vải  / Da