Thông tin sản phẩm: Kẹp trên bản lề sàn

Kẹp trên bản lề sàn
Kẹp trên bản lề sàn

- Mã sản phẩm: KBLS-02

Mô tả sản phẩm