Thông tin sản phẩm: Ốc đặc bắt kính 02

Ốc đặc bắt kính 02
Ốc đặc bắt kính 02

- Mã sản phẩm: OD-02

Mô tả sản phẩm

Ốc đặc bắt kính
inox 304