Thông tin sản phẩm: Ốc đặc bắt kính 03

Ốc đặc bắt kính 03
Ốc đặc bắt kính 03

- Mã sản phẩm: OD-03

Mô tả sản phẩm

ỐC đặc bắt kính
inox 304