Kẹp bản lề sàn

 • Cốt kẹp đỉnh VVP-NEWSTAR

  Cốt kẹp đỉnh VVP-NEWSTAR

 • KỆP KÍNH CÓ CHỐT

  KỆP KÍNH CÓ CHỐT

 • KHÓA KÍNH BẢN LỀ SÀN

  KHÓA KÍNH BẢN LỀ SÀN

 • Kẹp kính L

  Kẹp kính L

 • Kẹp trên bản lề sàn

  Kẹp trên bản lề sàn

 • Kẹp dưới bản lề

  Kẹp dưới bản lề