Thông tin sản phẩm: Tấm Compact HPL

Tấm Compact HPL
Tấm Compact HPL

- Mã sản phẩm: VNVS-10

Mô tả sản phẩm

Tấm Compact HPL
Chịu nước 100%