Thông tin sản phẩm: Trụ cầu thang 04 2 đầu inox 304 giữa ốp gỗ căm xe

Trụ cầu thang 04 2 đầu inox 304 giữa ốp gỗ căm xe
Trụ cầu thang 04 2 đầu inox 304 giữa ốp gỗ căm xe

- Mã sản phẩm: TCTOG-04

Mô tả sản phẩm

Trụ cầu thang 04
2 đầu inox 304 giữa ốp gỗ căm xe, tay đơn