Thông tin sản phẩm: Trụ cầu thang 05 inox 304 ốp gỗ chân hong

Trụ cầu thang 05 inox 304 ốp gỗ chân hong
Trụ cầu thang 05 inox 304 ốp gỗ chân hong

- Mã sản phẩm: TCTOG-05

Mô tả sản phẩm

Trụ cầu thang 05
inox 304 ốp gỗ chân hong, tay đôi