Thông tin sản phẩm: Trụ cầu thang GB-3066

Trụ cầu thang GB-3066
Trụ cầu thang GB-3066

- Mã sản phẩm: TCT-GB-3066

Mô tả sản phẩm

Trụ cầu thang GB-3066
Inox 304