Thông tin sản phẩm: Trụ cầu thang GB-3074

Trụ cầu thang GB-3074
Trụ cầu thang GB-3074

- Mã sản phẩm: TCT-GB-3074

Mô tả sản phẩm

Trụ cầu thang GB-3074
Inox 304