Thông tin sản phẩm: Trụ cầu thang GB-3075

Trụ cầu thang GB-3075
Trụ cầu thang GB-3075

- Mã sản phẩm: TCT-GB-3075

Mô tả sản phẩm

Trụ cầu thang GB-3075
Inox 304