Thông tin sản phẩm: Trụ cầu thang GB-3076

Trụ cầu thang GB-3076
Trụ cầu thang GB-3076

- Mã sản phẩm: TCT-GB-3076

Mô tả sản phẩm

Trụ cầu thang GB-3076
inox 304