Thông tin sản phẩm: Trụ cầu thang GB-3079

Trụ cầu thang GB-3079
Trụ cầu thang GB-3079

- Mã sản phẩm: TCT-GB-3079

Mô tả sản phẩm

Trụ cầu thang GB-3079
Inox 304