Thông tin sản phẩm: Trụ cầu thang GB-3080

Trụ cầu thang GB-3080
Trụ cầu thang GB-3080

- Mã sản phẩm: TCT-GB-3080

Mô tả sản phẩm

Trụ cầu thang GB-3080
INOX 304