Thông tin sản phẩm: Trụ cầu thang GB-3081

Trụ cầu thang GB-3081
Trụ cầu thang GB-3081

- Mã sản phẩm: TCT-GB-3081

Mô tả sản phẩm

Trụ cầu thang GB-3081
INOX 304