Thông tin sản phẩm: Trụ cầu thang GB-3089

Trụ cầu thang GB-3089
Trụ cầu thang GB-3089

- Mã sản phẩm: TCT-GB-3089

Mô tả sản phẩm

Trụ cầu thang GB-3089
INOX 304