Thông tin sản phẩm: Trụ cầu thang GB-3092

Trụ cầu thang GB-3092
Trụ cầu thang GB-3092

- Mã sản phẩm: TCT-GB-3092

Mô tả sản phẩm

Trụ cầu thang GB-3092
INOX 304