Thông tin sản phẩm: Trụ cầu thang GB-3096

Trụ cầu thang GB-3096
Trụ cầu thang GB-3096

- Mã sản phẩm: TCT-GB-3096

Mô tả sản phẩm

Trụ cầu thang GB-3096
INOX 304