Thông tin sản phẩm: Trụ cầu thang GB-3097

Trụ cầu thang GB-3097
Trụ cầu thang GB-3097

- Mã sản phẩm: TCT-GB-3097

Mô tả sản phẩm

Trụ cầu thang GB-3097
INOX 304