Thông tin sản phẩm: Trụ cầu thang GB-3100

Trụ cầu thang GB-3100
Trụ cầu thang GB-3100

- Mã sản phẩm: TCT-GB-3100

Mô tả sản phẩm

Trụ cầu thang GB-3100
INOX 304