Thông tin sản phẩm: Trụ cầu thang GB3054

Trụ cầu thang GB3054
Trụ cầu thang GB3054

- Mã sản phẩm: TCT-GB3054

Mô tả sản phẩm

Trụ cầu thang GB3054
Inox 304