Thông tin sản phẩm: Trụ cầu thang GB3606

Trụ cầu thang GB3606
Trụ cầu thang GB3606

- Mã sản phẩm: TCT-GB3606

Mô tả sản phẩm

Trụ cầu thang GB3606
INOX 304