Thông tin sản phẩm: Trụ lùn 05

Trụ lùn 05
Trụ lùn 05

- Mã sản phẩm: TLD-05

Mô tả sản phẩm

Trụ lùn 05
inox 304 đúc