Thông tin sản phẩm: Trụ lùn đặc biệt 01

Trụ lùn đặc biệt 01
Trụ lùn đặc biệt 01

- Mã sản phẩm: TLDB-01

Mô tả sản phẩm

Trụ lùn 01
inox 304 đúc