Thông tin sản phẩm: Trụ lùn đặc biệt 02

Trụ lùn đặc biệt 02
Trụ lùn đặc biệt 02

- Mã sản phẩm: TLDB-02

Mô tả sản phẩm

Trụ lùn 02
inox 304 đúc