Thông tin sản phẩm: Trụ lùn đúc 01

Trụ lùn đúc 01
Trụ lùn đúc 01

- Mã sản phẩm: TLD-01

Mô tả sản phẩm

Trụ lùn đúc 01
inox 304