Thông tin sản phẩm: Trụ lùn đúc 8ly

Trụ lùn đúc 8ly
Trụ lùn đúc 8ly

- Mã sản phẩm: TLD-02

Mô tả sản phẩm

Trụ lùn đúc 8ly
inox 304