Thông tin sản phẩm: Vách ngăn di động 06

Vách ngăn di động 06
Vách ngăn di động 06

- Mã sản phẩm: VGDD-06

Mô tả sản phẩm

Vách ngăn di động 06
di chuyển nhẹ gọn, chia nhỏ không gian